Calm and clear. Public Talk. Freiburg, 2006.

New Turkish Translation. Dingin ve berrak. Freiburg, 2006. Türkçe Tercüme: Özden Atik. Edit: M.M Çelebi – Mesut Ük. Uploaded 15 09 2021.

Şeyler dinginken onları rahatsız etmek kolaydır. Şeyler berrak olduğunda onları kirletmek, açıklıklarını kaybettirmek kolaydır. Sıradan seviyede dinginlik ve berraklık savunmasız durumdadırlar ve bu varoluşumuzun doğası gereğidir. Geleneksel Budist bakış açısına göre varoluşumuzun işlev gören temeli, bir insan olarak iş görme biçimimiz, ikilik (dualite) deneyimine kapılmış olmaktır. Bu, şu anlama geliyor ki içeriye bakarak “kendimizi” ve dışarıya bakarak diğer “şeyleri” deneyimliyoruz. Ama tabii ki bu kadar basit değil…

» Read more

Keep it simple: dzogchen in daily life. Brighton, May 2007

Because our life is nothing but moments, events, arising and passing, arising and passing. All that we’ve ever done is gone. Our childhood is gone. We can remember it, we can tell stories about it, but it’s gone. Even our breakfast is gone. Everything is gone. If we really see that, then when we tell people about ourselves, about our past, we’re just inviting them to fall asleep with us. We’re saying, ‘I had a lovely dream, let me share it with you. You can fall asleep in my dream for a while and then, because I believe in reciprocity, I’ll fall asleep in yours.’

» Read more
1 3 4 5 6 7 53