Сприятеляване с осиротелия аз, Кьолн, 2017 г.

Публична лекция в Кьолн / Германия
в Держалинг ( Международна Дзогчен Общност)
19-4-2017
Джеймс Лоу
 Кликнете, за да прочетете или изтеглите препис PDF
Транскрибция от Lea Pabst и преведено на български език от Райко Райков
Слушайте аудиозаписа на английски или го изтеглете тук