Calm and clear. Public Talk. Freiburg, 2006.

New Turkish Translation. Dingin ve berrak. Freiburg, 2006. Türkçe Tercüme: Özden Atik. Edit: M.M Çelebi – Mesut Ük. Uploaded 15 09 2021.

Şeyler dinginken onları rahatsız etmek kolaydır. Şeyler berrak olduğunda onları kirletmek, açıklıklarını kaybettirmek kolaydır. Sıradan seviyede dinginlik ve berraklık savunmasız durumdadırlar ve bu varoluşumuzun doğası gereğidir. Geleneksel Budist bakış açısına göre varoluşumuzun işlev gören temeli, bir insan olarak iş görme biçimimiz, ikilik (dualite) deneyimine kapılmış olmaktır. Bu, şu anlama geliyor ki içeriye bakarak “kendimizi” ve dışarıya bakarak diğer “şeyleri” deneyimliyoruz. Ama tabii ki bu kadar basit değil…

» Read more

Calm and clear. Freiburg, 2006.

When things are calm it is easy to disturb them. When things are clear it is easy to dirty them, to make them lose their clarity. On an ordinary level calmness and clarity are very vulnerable states. This is because of the very nature of our existence. From a traditional buddhist point of view the functioning basis of our existence, of how we operate as human beings, is to be caught up in an experience of duality: looking inside we experience ‘ourselves’, and looking outside we experience ‘things’ which are other. But of course, it is not quite as simple as that.

» Read more