Enseñanzas breves

Traducido por Juan B. García Lázaro en el capítulo 10 de “The Collected Works of C R Lama”. “Estas enseñanzas breves comprenden una serie de notas cortas hechas cuando C. R. Lama estaba explicando textos. Hablaba muy rápidamente y exigía plena atención. Estas observaciones dan una idea de la forma condensada y directa con que exponía sus puntos. Tienen significados […]

» Read more

Krótkie nauki

“Krótkie nauki zawiera krótkie notatki, jakie spisywałem, kiedy C. R. Lama wyjaśniał teksty. Mówił on bardzo szybko i notowa- nie wymagało pełnej uwagi. Zapiski te odzwierciedlają skondensowa- ny i bezpośredni sposób, w jaki Rinpocze wyjaśniał, o co mu chodzi. Ich sens odkrywa się poprzez spokojną re eksję nad własnym życiem.” James Low Krótkie nauki (PDF). Rozdział 10 z Antologia wykladów Czime Rigdzina […]

» Read more

Fragmenty wstępów

“Fragmenty wstępów – przedstawia kilka wyjaśnień do opub- likowanych w Indiach tekstów rytualnych. Zostały one podyktowane przez C. R. Lamę, dają pewne wyobrażenie o jego stylu i intencjach.” James Low Fragmenty wstępów (PDF) Rozdział 9 z Antologia wykladów Czime Rigdzina Rinpocze. Tłumaczone przez Grażynę Litwińczuk [Simply Being, 2015] ISBN 978-0-9569-239-1-2. Available here Fragmenty wstępów (HTML)

» Read more

Prefaces dictated by Rinpoche

“These few extracts are from prefaces which C. R. Lama dictated for a range of ritual texts published in India. They give a flavour of his phrasing and intent.”                              James Low Taken from Chapter 9 (PDF format) of Collected Works of C.R. Lama compiled and edited by James Low […]

» Read more
1 2