Krótkie nauki

“Krótkie nauki zawiera krótkie notatki, jakie spisywałem, kiedy C. R. Lama wyjaśniał teksty. Mówił on bardzo szybko i notowa- nie wymagało pełnej uwagi. Zapiski te odzwierciedlają skondensowa- ny i bezpośredni sposób, w jaki Rinpocze wyjaśniał, o co mu chodzi. Ich sens odkrywa się poprzez spokojną re eksję nad własnym życiem.”

James Low

Krótkie nauki (PDF). Rozdział 10 z Antologia wykladów Czime Rigdzina Rinpocze.Tłumaczone przez Grażynę Litwińczuk. [Simply Being, 2015] ISBN 978-0-9569-239-1-2. Available here.

Krótkie nauki (HTML)

Share this!