Heart Sutra. Cologne, 1994

James Low. 12-13 March 1994 Download PDF “The instigation for the sutra comes from the Buddha who, in his meditation goes to Sariputra, prompting him to ask a question of Chenrezig. Chenrezig in turn is in his meditation as he replies to the questions. In this way the Buddha stimulates Sariputra to ask a question of Chenrezig, so the teaching […]

» Read more

Dzogczen w codziennym życiu. Cologne, 2005

James Low wykład w Stadtraum, Kolonia, Niemcy 27 kwietnia 2005 Tłumaczenie M.Linca Download Pdf of Talk Extracts Podstawowa nauka Buddy mówi, że cierpienie wynika z ignorancji i przywiązania. Ignorancja jest nieznajomością naszej własnej natury, czyli nie rozumieniem natury i struktury świata, w jakim żyjemy. Przywiązanie zaś to rozwinięcie relacji zależności z tym, co przeżywamy w stanie ignorancji…. To, co zatrzymujemy, […]

» Read more

Dzogchen en la vida cotidiana. Cologne, 2005

James Low Conferencia pública Download Pdf of the Text Stadtraum in Köln, Alemania 25 abril 2005 Traducción al castellano: Marta Pérez -Yarza Extracts La enseñanza básica del Buda es que la raíz del sufrimiento es la ignorancia y el apego. Ignorancia quiere decir el no conocer tu propia naturaleza, no entender la naturaleza y la estructura del mundo en el que […]

» Read more

Dzogchen im Normalen Leben. Köln, 2005

Vortrag Mit James Low Stadtraum in Köln, Deutschland am Abend des 27. Aprils 2005 Übersetzt von Jutta Kerpen, 2009 Download the Public Talk Extract Also haben wir eine Geschichte, oder ein Verständnis, welches uns ein Gefühl für die Kontinuität von wer wir sind, gibt.  In die Geschichte verwoben sind verschieden Aspekte; einige sind glückliche Aspekte, einige sind traurige Aspekte. Einige […]

» Read more

Dzogchen nella vita di tutti i giorni. Cologne, 2005

Conferenza tenuta a Stadtraum, Colonia, Germania, 27 aprile 2005 James Low Download as PDF Traduzione dall’inglese, a cura di Rita Gastaldi, June 2011 Estratto Noi costruiamo, strato dopo strato, una grande “lasagna” di significati e come sapete, la lasagna è molto pesante. E’ ciò che facciamo con la nostra vita.

» Read more
1 2 3