Dzogczen w codziennym życiu. Cologne, 2005

James Low

wykład w Stadtraum, Kolonia, Niemcy
27 kwietnia 2005

Tłumaczenie M.Linca

Download Pdf of Talk

Extracts

Podstawowa nauka Buddy mówi, że cierpienie wynika z ignorancji i przywiązania. Ignorancja jest nieznajomością naszej własnej natury, czyli nie rozumieniem natury i struktury świata, w jakim żyjemy. Przywiązanie zaś to rozwinięcie relacji zależności z tym, co przeżywamy w stanie ignorancji….
To, co zatrzymujemy, to historie, narracje. Rozbudowujemy je, warstwa po warstwie, aż powstaje gruba lazagna znaczeń, a jak wiadomo, lazagna jest bardzo ciężkostrawna. I to właśnie robimy ze swoim życiem. Historie naszej egzystencji okręcają się nam wokół szyi jak pępowina w łonie na szyi noworodka, tak, że z trudem możemy oddychać. Cierpimy w dużej mierze dlatego, że nasze własne przeżywanie siebie i otoczenia, w którym żyjemy, jest przetwarzane, transformowane przez nawykowe, tendencyjne historie o ustalonym przebiegu, blokujące wiele innych potencjalnych sposobów przeżywania.
Celem medytacji jest zakwestionowanie statusu tych narracji. 

Share this!