Calm and clear. Public Talk. Freiburg, 2006.

New Turkish Translation. Dingin ve berrak. Freiburg, 2006. Türkçe Tercüme: Özden Atik. Edit: M.M Çelebi – Mesut Ük. Uploaded 15 09 2021.

Şeyler dinginken onları rahatsız etmek kolaydır. Şeyler berrak olduğunda onları kirletmek, açıklıklarını kaybettirmek kolaydır. Sıradan seviyede dinginlik ve berraklık savunmasız durumdadırlar ve bu varoluşumuzun doğası gereğidir. Geleneksel Budist bakış açısına göre varoluşumuzun işlev gören temeli, bir insan olarak iş görme biçimimiz, ikilik (dualite) deneyimine kapılmış olmaktır. Bu, şu anlama geliyor ki içeriye bakarak “kendimizi” ve dışarıya bakarak diğer “şeyleri” deneyimliyoruz. Ama tabii ki bu kadar basit değil…

» Read more

Equanimity and the pull of the five poisons. Public Talk. Frankfurt, 2019

Buddhist teaching day. Equanimity and the pull of the five poisons: the power of the five poisonous afflictions (mental dullness, desire, aversion, jealousy and pride) is very strong and each affliction can easily pull us away from grounded harmony and into the treacherous security of taking up a position. However equanimity is the great quality of the Middle Way avoiding extremes. Poised, dynamically balancing according to circumstances yet without bias in any direction, it reveals the freedom not to be at the mercy of the afflictions.

» Read more

Equanimity and the pull of the five poisons. Frankfurt, 2019

Buddhist teaching day. Equanimity and the pull of the five poisons: the power of the five poisonous afflictions (mental dullness, desire, aversion, jealousy and pride) is very strong and each affliction can easily pull us away from grounded harmony and into the treacherous security of taking up a position. However equanimity is the great quality of the Middle Way avoiding extremes. Poised, dynamically balancing according to circumstances yet without bias in any direction, it reveals the freedom not to be at the mercy of the afflictions.

» Read more

Integrating whatever arises in the openness of meditation. Frankfurt, Oct 2018.

James Low 5th Oct 2018 Tibethaus, Frankfurt, Germany All day public event: The focus is on integrating whatever arises in the openness of meditation. In this busy world it is easy to feel overwhelmed by complexity … there are just too many demands on our limited time! In fact our life is organized around our limitations … of time, money, […]

» Read more
1 2 3 19