Jak być nagim. How to be naked. Poem

Jak być nagim
Tłumaczenie: Magdalena Kaniewska-Matulewicz
Get the PDF

Share this!