Wrodzona czystość zaciemnień Pogląd Dzogczen. 2011

James Low

Article published in The Middle Way: Journal of the Buddhist Society, [87,1], 35-38. Special issue on Vajrayana Tibetan Buddhism.

Tłumaczenie Jan Szlagowski

Redakcja Ewa Konarowska

Share this!